تبلیغات
درس عربی دوم راهنمایی - نحوه تبدیل فعل ماضی مذکر به مؤنث،تعریف ضمیر،کاربرد ضمیر و...
درس عربی دوم راهنمایی

نحوه تبدیل فعل ماضی مذکر به مؤنث و
تعریف ضمیر، کاربرد ضمیر و معرفی ضمیر

هدف :
1– نحوه تبدیل فعل ماضی مذکر به مؤنث
2– تعریف ضمیر، کاربرد ضمیر و معرفی ضمیر (مفرد مذکر و مفرد مؤنث)  ترجمه درس دوم آیا پاداش نیکی جز احسان است ؟!


آهو، به آبگیر آب رفت و از آن نوشید.
سپس اندکی زیر درخت ایستاد.در این وقت:
نگاه کرد به آبگیر .... این چیز عجیبی است.
(آهو پیش خود سؤالاتی را مرور کرد)
او کیست؟ (مذکر)
او کیست؟ (مؤنث)
آیا او کلاغ است ؟
آیا او کبوتر است ؟
برای چه در آب افتاده ؟
نه ... نه ... در آب چیزی نیست ... !
بعد از (چند دقیقه) مدتی ....
صدایی شنید.....
کمک ... ! کمک .... !
پس به برکه نزدیک شد ....
عجیب است ... ای کلاغ !
چه رخ داده است ؟!
آه ... کمک ... کمک
پس کلاغ از آبگیر به کمک آهو خارج شد.
زمانی که کلاغ خارج شد، از آهو تشکر کرد.سپس رفت.
در روزی از روزها
صیاد به جنگل آمد.
پس نگاهش به آهو افتاد.
به به ، به به ... این غذای لذیذی است.
پس تصمیم گرفت آن را آشکار کند.
کلاغ دانست...
پس سنگی از گل را حمل کرد....
و سنگ را بر روی سرش پرتاب کرد.
پس صیاد فریاد زد و آهو فرار کرد....!


   قانون

۱. اگر به فعل ماضی (که دارای ۳ حرف می باشد) «ت» را اضافه کنید آن فعل را می توان برای مؤنث ها به کار برد، «تْ» علامت مؤنث است.
مانند : آمَنَتْ طائفَةُ .... و کَفَرَتْ طائفَةُ .
۲.ضمیر : کلمه ای است که به جای «اسم» قرار می گیرد.
ضمیر :
الف) مفرد
ب) مثنی
ج) جمع
هو : ضمیر «هو» برای مفرد مذکر به کار می رود و به جای اسم مفرد مذکر غایب قرار می گیرد. و به معنی «او» می باشد.
هی: ضمیر «هی» برای مفرد مؤنث به کار می رود و به جای اسم مفرد مؤنث غایب قرار می گیرد و به معنی «او» می باشد.
مانند : هوَ مؤمَنُ (درباره انسان نیکوکار)
هی حیّةُ (درباره عصای حضرت موسی علیه السلام)
   تمرین درس های دوم
۱- توجه به متن درس، پاسخ درست را مشخص کنید:

۱ . مَنْ قال : هذا طَعامُ لذیذُ ؟
الف ) الغزالة
ب ) الصّیاد

۲ . مَنْ قَصَدَ صَیْدَ الغزالة ؟
الف ) الصّیاد
ب ) الغُراب

۳. مَنْ وقَع فی الْبِرکَة (الْماء) ؟
الف ) الغُراب
ب) الغزالة
   ۲– با توجه به متن درس گزینه صحیح را انتخاب کنید:

۱.هل حَمَلَتْ الْغزالة حِجارة ؟
الف ) نعم
ب ) لا

۲.هل وَقَعَت الْحمامةُ فی الْبرکة ؟
الف ) نعم
ب ) لا

۳. هل قَصَد الصّیادُ الْغزالة ؟
الف ) نعم
ب ) لا
   ۳ – جاهای خالی را با استفاده از معادل های عربی کلمات داده شده پر کنید:

۱. ........ (بازکرد) الطّالبَةُ الْمَحْفَظَة.
۲. ........ ( او ) کَتَبَتْ بالْقَلَم.
۳ . .........( داخل شد) الْمُعلمُ فی الصّف.
۴. ........ ( او ) قَرَأ هذا الْکتابَ.
۵ . ....... ( شنید) الْمَرأةُ کلامَ اللّه .
   ۴ – پاسخ صحیح را انتخاب کنید با توجه به معنی:

 ۱. شیء    ۲. یوم     ۳.حَمَل     ۴. قَذَفَ     ۵. هَرَبَت


الف ) مالِکِ .......... الدّین . (صاحب روز جزا) حمد / ۴
ب ) هو بِکُلّ .......... علیم. (او بر هر چیز آگاه است) بقره / ۲۹
ج ) قَد خابَ مَن .......... ظلْماً. (کسی که بار ستم را بر دوش کشد، نومیداست) طه/۱۱۱
د ) وَ .......... الْحجارةَ علی رأسه.(و سنگ بر روی سرش انداخت(پرتاب کرد)) کتاب/ ۱۴
ه) فَصَرَخ الصّیادُ و .......... الْغزالة ... ! (پس صیاد فریاد زد و آهو فرار کرد... ! ) کتاب / ۱۴
 

    


نوشته شده در جمعه 7 آبان 1389 ساعت 01:43 ق.ظ توسط رضا موسی زاده نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت


كد ماوس